Corona Informationen

Wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um die Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern gegen Coronavirus zu gewährleisten. Bitte betreten Sie die AniCura Praxisräumlichkeiten mit einer medizinische OP-Maske oder FFP2- Maske. Wenn Sie sich krank oder unwohl fühlen, senden Sie bitte eine andere Begleitperson, um Ihren Termin wahrzunehmen. Hier finden Sie Informationen für Tierhalter rund um das Coronavirus.

Unsere Vision

AniCuras vision är att tillsammans skapa framtidens djursjukvård. För att nå vår vision satsar vi stort på kontinuerlig utveckling av kvalitet och service.

Tillsammans

Vi är en unik familj av noga utvalda djursjukhus och djurkliniker med medarbetare som alla förenas i ett genuint djurintresse och passion att arbeta med djur.

Tillsammans skapar vi en inspirerande och utmanade arbetsplats, som är stadigt förankrad i den veterinärmedicinska världen och dess utveckling, och där vi är en förebild inom högkvalitativ djursjukvård och omtanke för djur.

Vår övertygelse är att vi endast genom ett nära samarbete och utbyte av kunskaper och erfarenheter inom olika ämnesområden kan skapa en ännu bättre djursjukvård i framtiden. Tillsammans kan vi mer.

Kvalitet

Vår första prioritet är veterinärmedicinsk kvalitet – här finns inget utrymme för kompromisser. För oss innebär det att vi erbjuder en högkvalitativ djursjukvård, där vi kontinuerligt och systematiskt utvecklar och förbättrar arbetssätt, processer och metoder i våra verksamheter. Många av våra verksamheter har en historia av att leda och utveckla kvalitetsarbetet i branschen och arbetet inom AniCura har förstärkt den positionen. 

För att ligga i framkant och vara en förebild inom avancerad djursjukvård investerar vi stort i koncerngemensamma initiativ inom veterinärmedicinsk kompetensutveckling för våra medarbetare, bland annat i form av kontinuerlig vidareutbildning och specialisering samt forskning och andra erfarenhetsutbyten.

Vi satsar också betydande resurser på att förse våra verksamheter med modern och avancerad utrustning och teknologi och uppdatera vår infrastruktur för framtiden.

Service

Vi eftersträvar alltid att erbjuda en förstklassig kundupplevelse för våra djurägare och remitterande veterinärer där bemötandet står i fokus och präglas av respekt, omtanke och engagemang. Det är viktigt för oss att våra besökare känner trygghet kring vår kompetens och djurets omhändertagande.

För att erbjuda hjälp till djur i behov av vård satsar vi på närvaro, ökad tillgänglighet och effektiva flöden. Många av våra verksamheter är bemannade dygnet runt och andra utökar stadigt sina öppettider.

Framtidens djursjukvård betyder att vi finns här när du behöver oss!

Fehler

Es ist ein Fehler aufgetreten. Diese Anwendung reagiert möglicherweise nicht mehr, bis sie neu geladen wird.